Wysyłając do pracodawcy CV lub list motywacyjny, często zapominamy o bardzo ważnym elemencie, jakim jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Pracodawca, aby przetwarzać dane kandydata, zwarte w CV lub liście motywacyjnym, musi posiadać jego zgodę, stąd prośba w ofercie pracy o załączenie w dokumentach klauzuli CV.

Często osoby wysyłające aplikacje mają wątpliwości gdzie umieścić klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i jak ona powinna brzmieć. Błędem jest wysyłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w oddzielnym dokumencie. Wówczas osoba rekrutująca ma kolejna stronę do wydrukowania. Umieszczenie klauzuli w oddzielnym dokumencie jest często wymagane w ofertach pracy do instytucji rządowych. Jeśli jednak nie aplikujesz do urzędu, najodpowiedniejszym miejscem na umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie dolna część CV lub listu motywacyjnego. Jeśli CV lub list motywacyjny zawierają dużo treści, klauzulę można umieścić w stopce. Można również zastosować pomniejszoną czcionkę.

Bardzo często pracodawcy proszą o umieszczenie własnej wersji klauzuli. Wówczas pamiętaj, aby postąpić zgodnie z wskazówkami pracodawcy zawartymi w ofercie pracy. Nie umieszczając zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub umieszczając nieprawidłową wersję, ryzykujesz odrzuceniem Twojego CV lub listu motywacyjnego już na wstępie procesu rekrutacji. Ale pamiętaj! Nawet jeśli zawrzesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a reszta dokumentu będzie mało atrakcyjna, zbyt lakoniczna i niespójna z wymaganiami pracodawcy, masz nikłe szanse na zaproszenie Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli nie wiesz jak napisać CV lub wysyłasz dziesiątki aplikacji, a telefon milczy, pomożemy Ci. Zamów profesjonalne CV, które sprawi, że zostaniesz zaproszony na bezpośrednie spotkanie i otrzymasz wymarzoną pracę! W naszej ofercie znajdziesz również pomoc przy przygotowaniu CV po angielsku oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli masz wątpliwości jakie brzmienie powinna mieć zgoda na przetwarzanie danych osobowych poniżej zamieszczamy wzór:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych po angielsku:

„I hereby give consent for my personal data included in my offer to be processed for the purposes of recruitment (in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997; Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments).”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych po niemiecku:

“Ich erteile meine Erlaubnis für die Bearbeitung meiner Personaldaten für die unerlässliche Bedürfnisse des Einberufungsprozesses (in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 29.08.1997 über den Schutz der Personaldaten, einheitlicher Text: Gesetzblatt vom 2002 Nr. 101 Pos. 926 mit Änderungen).”

Sprawdź również nasze artykuły:

Oraz naszą ofertę:

Skorzystaj z naszych usług! osiągnij wyższy poziom swojej kariery
Zamów teraz Profesjonalne CV