Żeby dowiedzieć się w jakiej nowej branży mamy szansę, musimy wiedzieć, czy spełniamy stawiane tam oczekiwania. Dlatego powinniśmy ocenić swoje kompetencje. Określmy umiejętności, które będę ważne w naszym procesie przebranżowienie. Na potrzeby artykułu dokonamy bardzo uproszczonego podziału kompetencji.

Kompetencje wynikające z doświadczenia i zdobytej wiedzy. Do tej kategorii zaliczymy umiejętności zdobyte w szkołach i na uczelniach. Również wszelakie certyfikaty, uprawnienia, licencje zdobyte w innych formach kształcenia. Do tego rodzaju kompetencji włączamy również umiejętności wynikające z doświadczenia w wykonywaniu określonej pracy. Żeby zostać adwokatem musimy mieć ukończone studia prawnicze oraz odbytą praktykę zawodową zakończoną egzaminem. Zwykle jednak mamy do czynienia z  mniej sformalizowanymi wymogami. Zresztą wiele zawodów nie jest koncesjonowanych, więc nie wymagają ukończenia konkretnej szkoły, bądź posiadania certyfikatu. To zdecydowanie ułatwia przebranżowienie.

Kompetencje osobiste, czasami nazywane też miękkimi. W ofertach pracy często pojawiają się określenia typu: samodzielność, wykazywanie inicjatywy, kreatywność, odporność na stres, czy  umiejętność pracy w zespole. Wielu osobom zmieniającym pracę, wydają się one mało ważne. To duży błąd! Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy osoba nie lubiąca kontaktów z innymi ludźmi jest zmuszona wykonywać zadania pracownika recepcji. Nie będzie to odpowiednia praca dla takiej osoby.

Kompetencje fizyczne, związane z wymaganiami fizycznymi. W wielu zawodach są wręcz kluczowe. Pewną oczywistością jest, że zawody takie jak: strażak, żołnierz, czy policjant muszą wykazywać się dobrą kondycją fizyczną. Jednak czasami spotykamy się z zawodami, w których tego rodzaju kompetencje nie wydają się ważne. Przykładowo Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego musi być również osobą sprawną fizycznie, gdyż często wykonuje swoją pracę w terenie, sprawdzając różnego rodzaju instalacje techniczne.

Oczywiście rodzajów kompetencji może być o wiele więcej. Nie chodzi jednak o wskazanie wszystkich. Chcemy uświadomić, że predyspozycje do wykonywania określonej pracy wynikają z bardzo różnych cech. Dlatego polecamy wypisanie sobie, do czego nawiasem mówiąc świetnie nadaje się CV, swoich własnych kompetencji. Pozwoli nam to na weryfikację  naszego nowego celu i całego procesu przebranżowienia.

 

Sprawdź również nasze artykuły:

Oraz naszą ofertę:

Skorzystaj z naszych usług! osiągnij wyższy poziom swojej kariery
Zamów Doradztwo w karierze + CV