Jaki wpływ ma na CV RODO? W niniejszym artykule znajdziesz odpowiedź na wspomniane pytanie. Warto wiedzieć więcej, ponieważ  RODO dotyczy procesu rekrutacji, nie tylko dokumentów aplikacyjnych.

Czym jest RODO?

Rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) wchodzi w życie 25.05.2018 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a więc również w Polsce.  Celem tej regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej UE oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami członkowskimi. Nieprzestrzeganie rozporządzenia przez pracodawców, może skutkować dla nich wysokimi karami, nawet do 20 mln Euro.

Rekrutacje a RODO?

Nie da się przeprowadzić rekrutacji bez przetwarzania danych osobowych kandydatów. Dlatego wprowadzane przepisy mają ogromne znaczenia dla pracodawców, w tym również agencji zatrudnienia. Kandydat musi wiedzieć, jak długo pracodawca chce jego dane przetwarzać, a przy tym może wycofać zgodę w każdym dogodnym dla siebie momencie. Osoba, która dane przekazuje, obligatoryjnie otrzymuje informacje kto jest administratorem danych osobowych, gdzie jest siedziba tego podmiotu, w jakim zakresie oraz w jakim celu dane te będą przetwarzane.

RODO

Warto wiedzieć jakie dane możesz podać potencjalnemu pracodawcy!

Jakich danych może od Ciebie żądać przyszły pracodawca?

Znowelizowany art. 221 § 1 Kodeksu Pracy definiuje dane, jakich pracodawca może żądać od osoby  ubiegającej się o zatrudnienie:

– imienia (imion) i nazwiska;

– daty urodzenia;

– adresu do korespondencji;

– adresu poczty elektronicznej albo numeru telefonu;

– wykształcenia;

– przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Warto zwrócić uwagę na zapis tego artykułu w którym pojawia się słowo „może”.  Nie jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem, że kandydat musi powyższe dane pracodawcy przekazać już w CV. Szczególnie, że podawanie niektórych informacji, takich jak wiek, czy chociażby miejsce zamieszkania, niejednokrotnie w praktyce powodowały dyskryminację niektórych kandydatów.

Jakie zmiany są najbardziej widoczne?

W praktyce zmiany najłatwiej zobaczyć w tekstach klauzul dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotychczasowy tekst został rozszerzony o dodatkowe informacje. Zyskujemy m.in. informacje kto jest administratorem danych oraz pouczenie o możliwości zmiany i usuwania naszych danych osobowych.

CV RODO

CV RODO – zgodne czy nie?

 

CV RODO – przykładowa klauzula

Przykładowa klauzula może brzmieć jak wskazana poniżej. Ale uwaga, RODO wprowadziło pewne zamieszanie, dlatego najbezpieczniej przekopiować tekst ze strony pracodawcy lub oferty pracy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (koniecznie wpisać nazwę firmy) moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (koniecznie wpisać nazwę firmy) moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Sprawdź również nasze artykuły:

Oraz naszą ofertę:

Skorzystaj z naszych usług! osiągnij wyższy poziom swojej kariery
Zamów teraz Profesjonalne CV