Widząc wymaganie dobrej lub zaawansowanej znajomości języka angielskiego, można spodziewać się, iż część rozmowy zostanie przeprowadzona w tym języku. Perspektywa może być niepokojąca jeśli nie jesteśmy wystarczająco obyci z wyrażaniem się w języku obcym. W rzeczywistości nie taki diabeł straszny, jak go malują. Celem takiej rozmowy jest bliższe poznanie pracownika i jego kompetencji językowych.

 

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest „Could you tell me something about yourself?” To pytanie, pozornie proste, nastręcza wielu trudności w momencie, gdy mamy na nie odpowiedzieć. To moment, w którym nakreślamy rekruterowi obraz naszej osoby. Warto pamiętać, aby odpowiedź dostosować do stanowiska, o które się ubiegamy. Standardowa odpowiedź powinna zawierać informacje o obecnym miejscu zatrudnienia (np. Currently, I am employed at…, I work as a … My present duties include…), wykształceniu i kursach (np. I graduated from…, I continue my education in the area of…, I have completed several courses regarding…), ambicjach i pasjach (np. I have always wanted to be a…., I enjoy…, My dream is to…, I am interested in…), umiejętnościach (np. My greatest advantage is the ability to…, I am excellent at…), oraz uzasadnienie aplikacji do tej właśnie firmy (np. I have decided to apply to your company because…, I am convinced that during our cooperation…).

 

Rekruter może zadać pytanie o powód, dla którego dana firma powinna nas zatrudnić. Odpowiadając należy skupić się na posiadanych kompetencjach o wartości strategicznej dla pozycji, na którą aplikujemy. Warto odwołać się do znajomości dziedziny(np. My entire career has been devoted to working in this area, I am an expert in…, The possessed competences predispose me to…), rozległych kontaktach zawodowych(np. In the course of my professional career, I have established business relationships with…, I managed to build a large customer base…) oraz satysfakcji płynącej z pracy na oferowanym stanowisku (np. I am eager to develop my skills in the area of…, I have numerous ideas how to…, It would give me great pleasure to…).

 

Powyższe pytanie może być poprzedzone zainteresowaniem w odniesieniu do chęci zmiany zatrudnienia – „Why do you want to change your job?”. W tym miejscu nie należy krytykować aktualnego pracodawcy, to stawia potencjalnego pracownika w bardzo niekorzystnym świetle. Zamiast tego, można powiedzieć, że jakkolwiek obecne stanowisko stanowiło ogromne źródło doświadczenia zawodowego (np. My present employment has given me numerous opportunities to acquire new skills in…, I have learnt a lot within the scope of my duties…), obecnie potrzebujemy dalszej stymulacji zawodowej i wyzwań (np. I feel a need to expand my horizons regarding…, I want to face more demanding challenges in…).

 

Kolejnym częstym pytaniem podczas rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku jest pytanie o słabe i/lub mocne strony, czyli „What are your weaknesses/strengths?”. Należy unikać maskowania zalet pod postacią wad. Zamiast tego można odwołać się do cech takich jak np. skrupulatność zajmująca czasem zbyt wiele czasu (I want my work to be perfect and checking all the details sometimes takes too much time.) czy trema przed wystąpieniami publicznymi nad którą oczywiście pracujemy (Public speaking is stressful, but I am working on this issue). Mówiąc o zaletach, można uzyć fraz takich jak I am good at…, I am not afraid to…, My greatest advantage is… czy I find it easy to…

 

Pytania omówione w tym artykule pojawiają się najczęściej podczas rozmów kwalifikacyjnych, ale jest ich rzecz jasne o wiele więcej. Jeśli czują Państwo potrzebę lepszego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku polskim, nasi eksperci z chęcią przyjdą z pomocą.

 

Sprawdź również nasze artykuły:

Oraz naszą ofertę:

Skorzystaj z naszych usług! osiągnij wyższy poziom swojej kariery
Zamów teraz Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej