Metamorfoza – czyli jak napisać CV?

Z tego artykułu dowiesz się jak napisać CV. Pokażemy to na przykładzie naszego Klienta i metamorfozy jego CV. Pan Adam pracuje jako Kierownik zakupów. W obecnym miejscu pracy nie ma możliwości awansu, więc nie rozwija się zawodowo.  Chciałby podjąć nowe wyzwania, najchętniej w roli Dyrektora zakupów. Pan Adam miał samodzielnie przygotowane CV, którym aplikował na oferty pracy. Niestety, praktycznie bez powodzenia. Zaczął się zastanawiać nad przyczyną takiego stanu rzeczy. Brak kontaktu ze strony pracodawców i head hunterów irytował. Adam zwrócił się do nas z prośbą o przygotowanie profesjonalnego CV.

Samodzielnie stworzone CV

Dotychczasowe CV Pana Adama prezentuje się mało atrakcyjnie. Zarówno grafika, układ treści i część merytoryczna są bardzo szablonowe. Wszystkie informacje mieszczą się na jednej stronie. Nie ma zdjęcia przedstawiającego kandydata. Brakuje jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie danych osobowych. Język dokumentu jest mało precyzyjny. Obowiązki na zajmowanych stanowiskach opisane są bardzo ogólnie, co powoduje trudności ze zrozumieniem, czym faktycznie zajmował się kandydat. Brakuje także słów kluczowych, które mają znaczenie podczas automatycznej weryfikacji kandydata, oraz generalnie „języka korzyści”. Takie CV niestety nie prezentuje całokształtu kompetencji  i doświadczenia zawodowego. W rezultacie Pan Adam nie otrzymuje zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne.

CV przed 783x1080

Na czym polegała metamorfoza?

Przede wszystkim przeprowadziliśmy z Klientem wywiad zawodowy. Musieliśmy uzupełnić informacje, ponieważ  zawarte w dotychczasowym CV były mało precyzyjne. Ustaliliśmy potencjał zawodowy i odkryliśmy mocne strony Pana Adama. Udało nam się wydobyć kluczowe kompetencje poszukiwane na stanowisku dyrektora zakupów,  Konsultant Kariery umiejętnie moderował rozmowę z klientem, dzięki temu uzyskaliśmy cenne dane na temat dotychczasowych sukcesów zawodowych, przeprowadzonych projektów, zrealizowanych zadań. Następnie opracowaliśmy od podstaw merytorycznie i graficznie nowe CV, które rozrosło się do 2 stron.

 

CV Po 2 1918x2712 1

CV Po 2 1918x2712 2

Najważniejsze cechy nowego – Profesjonalnego CV

  • Grafika przyciąga uwagę, ale nie razi nadmierną „agresywnością”. Jest niestandardowa, ale spójna z pożądanym wizerunkiem biznesowym potencjalnego managera.
  • CV rozpoczyna profil zawodowy – syntetyczny opis kandydata, który przedstawia najważniejsze atuty.
  • Pokazujemy wartości dodane, wynikające z potencjalnego zatrudnienia Pana Adama. Stosujemy język korzyści.
  • W doświadczeniu zawodowym pokazaliśmy zadania właściwe dla stanowisk menadżerskich . Celem klienta jest stanowisko dyrektora zakupów, zatem umiejętności zarządcze są tu kluczowe.  Ponadto dodaliśmy kursy managerskie i kluczowe kompetencje w obszarze zarządzania zakupami, co z pewnością wzmocniło aplikację.
  • Tekst jest prezentowany w czytelny sposób poprzez użycie punktorów, pogrubienie tekstu, odpowiedniego kroju czcionki. Dzięki temu CV łatwiej się czyta, a najistotniejsze informację są dostępne dla rekrutera.
  • Użyliśmy odpowiedniej klauzuli CV dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dzięki nowoczesnemu, profesjonalnemu CV Pan Adam z pewnością wyróżni się spośród innych kandydatów!

Możemy pomóc Ci zarówno z CV po polsku jak i CV po angielsku. Oferujemy również przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

Skorzystaj z naszych usług! osiągnij wyższy poziom swojej kariery