Rekrutacja jest procesem, który z założenia ma zidentyfikować potencjalnie najlepszych kandydatów na pracowników.  Istnieje wiele narzędzi wspierających selekcję, niestety żadne z nich nie daje 100% gwarancji dokonania trafnego wyboru. Jednym z bardziej skutecznych, a co za tym idzie, coraz częściej stosowanych są testy psychometryczne. Im wyższe umiejscowienie w strukturze danego stanowiska, tym większe prawdopodobieństwo spotkania się przez kandydata z testem.

Liczących się na rynku profesjonalnych testów jest kilka, jednak nie wszystkie z nich są standaryzowane na polski rynek pracy. Jednym z niewielu, który taki standard posiada jest Hogan Assessment Systems. Są to testy psychometryczne, które pozwalają na zbadanie miękkich kompetencji danej osoby. Z narzędzi Hogan Assessment korzystają znane firmy obecne na polskim rynku, takie jak np.: DHL Express Polska, Amica, GSK Commercial, Ikea, BOŚ Bank. Warto sprawdzić, jakie rezultaty osiągniemy za pomocą tego badania. Daje nam to możliwość ewentualnego skorygowania błędów i poprawy obszarów, które nie funkcjonują u nas prawidłowo.  

Hogan Assessment Systems (HAS) to profesjonalne narzędzie biznesowe do badania potencjału kadry menadżerskiej i specjalistycznej, które pozwala na określenie mocnych i słabych stron, predyspozycji i ograniczeń danej osoby w osiąganiu sukcesu, a także jej postaw i wartości.Są to narzędzia dostarczające najbardziej zaawansowany poziom wiedzy i technologii w zakresie oceny potencjału indywidualnego, w celu zwiększenia efektywności jednostek i organizacji. Testy HAS powstały na bazie wieloletnich i wieloośrodkowych badań dotyczących szczegółowej analizy tych cech osobowości, które są kluczowe dla efektywnej selekcji, oceny, rozwoju oraz planowania ścieżki zawodowej, jak również zarządzania zasobami ludzkimi. Mają one wysokie właściwości psychometryczne, w tym także normy opracowane dla polskiej populacji. Pakiet Hogan Assessment Systems jest złożony z trzech uzupełniających się narzędzi:

  • Kwestionariusz Osobowości Hogana HPI– dostarcza bardzo dużo informacji na temat „jasnej strony” badanej osoby, czyli cech istotnych dla jej współpracy z innymi oraz osiągania celów. HPI informuje, w jaki sposób osoba jest postrzegana przez innych, niestety nie ukazuje, w jaki sposób widzi samą siebie.
  • Badania Rozwojowe Hogana HDS– „ciemna strona osobowości”, określa obszary, które mogą stać się przeszkodą dla dalszego rozwoju kariery. HDS dostarcza szczegółowych informacji na temat czynników ryzyka, które mogą się pojawić w sytuacjach przeciążenia pracą lub stresu, a które utrudniają jednostce funkcjonowanie w relacjach z innymi i mogą zablokować dalszy jej rozwój zawodowy.
  • Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji MVPI– „wewnętrzna strona osobowości”, pokazuje, jakie indywidualne wartości są ważne dla danej osoby. Dzięki temu narzędziu można określić jaki rodzaj pracy i środowisko będzie najbardziej satysfakcjonujące, co pozwoli lepiej wykonywać pracę.

Dajemy Państwu unikatową możliwość sprawdzenia siebie za pomocą Hogan Assessment Systems. Lepiej poznać swoje wady, zanim zrobi to rekruter i stracimy możliwość wpływania na rezultaty. Dzięki testom Hogan Assessment Systems uzyskasz ocenę swoich kompetencji miękkich, wiedzę na temat dalszego rozwoju swojej ścieżki kariery oraz informację o swoich kompetencjach interpersonalnych wymagających poprawy w celu osiągnięcia sukcesu zawodowego. Zdiagnozujemy Twoje mocne i słabe strony, wskażemy zachowania potencjalnie blokujące Twoją efektywność jako lidera oraz profil przywódczy. Jako podsumowanie otrzymasz Feedback przygotowany w formie raportu, który zawiera graficzne przedstawienie wyników uzyskanych dla poszczególnych skal testów, definicje tych skal oraz dokładny opis swojej osoby pod kątem pełnionej funkcji łącznie ze wskazówkami rozwojowymi, które wykorzysta będziesz mógł sam lub w trakcie coachingu kariery.

 

Sprawdź również nasze artykuły:

Oraz naszą ofertę:

Skorzystaj z naszych usług! osiągnij wyższy poziom swojej kariery
Zamów teraz Audyt kompetencji