Czym jest Personal Statement?

Jest to części aplikacji na studia do Wielkiej Brytanii lub USA. Głównym zadaniem Personal Statement jest zaprezentowanie dlaczego interesuje nas wybrany kierunek i uczelnia,  czym wyróżniamy się od reszty kandydatów i dlaczego to nas uniwersytet powinien przyjąć na studia. Masz okazję pokazać swoją determinację i poinformować,  że nie wybrałeś uniwersytetu przypadkowo.

Często uczelnie mają konkretne wytyczne dotyczące jak powinien wyglądać Personal Statement. Niezbędne informacje i przykłady można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

Aby przyciągnąć uwagę osoby analizującej nasze podanie na studia i zrobić pierwsze dobre wrażenie, warto w Personal Statement zawrzeć informacje o swoim dotychczasowym osiągnięciu. Może to być informacja o projekcie, pracy badawczej, prowadzonym kółku zainteresowań, stypendium za wysokie wyniki w nauce. Uczelnie w Wielkiej Brytanii /USA podczas rekrutacji biorą pod uwagę oceny i wyniki egzaminów, więc warto tym faktem się pochwalić. Jeśli bierzesz udział w przedsięwzięciach pozaszkolnych lub pasjonujesz się jakąś konkretną tematyką, wspomnij o tym. Masz ciekawe hobby, uprawiasz sport i osiągasz w tym sukcesy? To przykłady idealnych tematów, które można poruszyć. Pokaż cechy i umiejętności, które są ważne z punktu widzenia kierunku studiów, na który aplikujesz. Jesteś pracowity, zmotywowany? Zdolny przystosować się do nowego otoczenia, w obcym kraju i kulturze? Nie mów o tym, tylko pokaż! Podaj przykłady kiedy te cechy były przydatne, pokaż co z danego doświadczenia wyniosłeś, czego się nauczyłeś.  Osoby prowadzące rekrutacje na studia muszą się upewnić, że poradzisz sobie na wybranym kierunku, że masz predyspozycje do jego studiowania.

Zadbaj o poprawność gramatyczną i językową, o zrozumiałość aplikacji dla native speakera.

Sprawdź również nasze artykuły:

Oraz naszą ofertę:

 

 

Skorzystaj z naszych usług! osiągnij wyższy poziom swojej kariery