Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wysyłając do pracodawcy CV lub list motywacyjny, często zapominamy o bardzo ważnym elemencie, jakim jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Pracodawca, aby przetwarzać dane kandydata, zwarte w CV lub liście motywacyjnym, musi posiadać jego zgodę, stąd prośba w ofercie pracy o załączenie w dokumentach klauzuli.

Często osoby wysyłające aplikacje mają wątpliwości gdzie umieścić klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i jak ona powinna brzmieć. Błędem jest wysyłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w oddzielnym dokumencie. Wówczas osoba rekrutująca ma kolejna stronę do wydrukowania. Umieszczenie klauzuli w oddzielnym dokumencie jest często wymagane w ofertach pracy do instytucji rządowych. Jeśli jednak nie aplikujesz do urzędu, najodpowiedniejszym miejscem na umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie dolna część CV lub listu motywacyjnego. Jeśli CV lub list motywacyjny zawierają dużo treści, klauzulę można umieścić w stopce. Można również zastosować pomniejszoną czcionkę.

Bardzo często pracodawcy proszą o umieszczenie własnej wersji klauzuli. Wówczas pamiętaj, aby postąpić zgodnie z wskazówkami pracodawcy zawartymi w ofercie pracy. Nie umieszczając zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub umieszczając nieprawidłową wersję, ryzykujesz odrzuceniem Twojego CV lub listu motywacyjnego już na wstępie procesu rekrutacji. Ale pamietej! Nawet jeśli zawrzesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a reszta dokumentu będzie mało atrakcyjna, zbyt lakoniczna i niespójna z wymaganiami pracodawcy, masz nikłe szanse na zaproszenie Cię na rowmowę kwalifikacyjną. Jeśli nie wiesz jak napisać CV lub wysyłasz dziesiątki aplikacji, a telefon milczy, pomożemy Ci. Zamów Profesjonalne CV, które sprawi, że zostaniesz zaproszony na bezpośrednie spotkanie i otrzymasz wymarzoną pracę! Sprawdź sam.

Jeśli masz wątpliwości jakie brzmienie powinna mieć zgoda na przetwarzanie danych osobowych poniżej zamieszczamy wzór:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach w celach związanych z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)."

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych po angielsku:

 

"I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended."

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych po niemiecku:

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zwecks notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren gemäß dem Gesetz vom Freitag, 29. August 1997 über den Datenschutz verwendet werden (einheitlicher Text: Gesetzblatt von 2016, Pos. 922)."