Wraz z Nowym Rokiem chętnie podejmujemy wyzwania. Również dotyczące życia zawodowego. Jest to tradycyjnie dobry okres na zmiany w naszym życiu. Nowa praca, awans, czy podwyżka to najczęstsze postanowienia związane ze sferą zawodową.

kariera zawodowa

Na początku powinniśmy dokonać oceny naszego celu, pod kątem jego realności. Posłużymy się przykładem. Awans z poziomu operatora produkcji na stanowisko dyrektora zakładu nie jest to możliwym do realizacji w ciągu 12 miesięcy. Ale już przejście ze stanowiska szeregowego – operatorskiego na brygadzistę, przy zachowaniu określonych założeń, jest zupełnie realne.

Jeżeli nasz cel zdaje się być osiągalny, to musimy zaplanować sposób dojścia do niego. Plan powinien być możliwie maksymalnie szczegółowy i zawierać wszystkie obszary wymagające działań . Najlepiej rozpisać sobie poszczególne etapy z podziałem na założony czas realizacji.

Po opracowaniu planu działania musimy jeszcze doprowadzić do jego konsekwentnej realizacji. Na tym etapie niestety bardzo wiele projektów upada. Tak samo może stać się niestety z naszym. Na przeszkodzie staje zwykle brak motywacji. Początkowy zapał oraz energia, z biegiem czasu zdają się słabnąć i stajemy się coraz mniej konsekwentni w realizacji naszych postanowień.

Postanowienia

Wsparcie kluczem do sukcesu. Poprośmy naszych bliskich o motywowanie nas w działaniu. Nie musimy korzystać z bardzo wyrafinowanych technik. Wystarczy systematyczne okazywanie zainteresowania tematem. To powinno nam pomóc w realizacji noworocznych postanowień zawodowych.

Skorzystaj z naszych usług!

osiągnij wyższy poziom swojej kariery